Skip to main content

Política de privacitat

LAjuntament de Vinaròs està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris del web i amb el compliment del Reglament General de Protecció de Dades.

La visita a aquest lloc web no implica que lusuari estiga obligat a facilitar cap informació personal. En el cas que es faciliten dades, aquesta Política de Privacitat pretén informar els usuaris dels usos als que se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen en el lloc web, per tal que puguen decidir, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. LAjuntament de Vinaròs es reserva la facultat de modificar, sense previ avís, aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent. En aquests casos, anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts perquè lusuari els puga conéixer.

En compliment de la normativa de protecció de dades, lAjuntament de Vinaròs linforma dels següents punts:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Ajuntament de Vinaròs

Pl. Parroquial,12 12500 Vinaròs

 

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

(DPD): dpd@vinaros.es

 

FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals facilitades al web de lAjuntament de Vinaròs dependrà del formulari de recollida de dades emprat per lusuari: fer la tramitació sol·licitada per lusuari, atendre una demanda de tràmit o servei telemàtic, mantenir-lo informat de notícies i novetats relacionades amb Vinaròs, etc.

El tractament de les dades personals està legitimat sobre la base del consentiment atorgat per linteressat o en compliment duna obligació legal.

No obstant això, en cada formulari web es facilitarà a lusuari la informació de protecció de dades conforme al Reglament General de Protecció de Dades.

 

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ:

Com a norma general, les dades no es comunicaran a tercers llevat que hi haja consentiment exprés de lusuari o en compliment duna obligació legal aplicable al Responsable.

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ:

Les dades de caràcter personal es conservaran durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

DRETS DELS INTERESSATS:

Linteressat podrà exercir els drets daccés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit a ladreça postal de lAjuntament o per correu electrònic a dpd@vinaros.es, facilitant una còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Els usuaris podran presentar la seua sol·licitud a través del procediment establert a la Seu Electrònica http://vinaros.sedelectronica.es/info.0

Els usuaris també podran dirigir-se a lAgència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan consideren que la seua sol·licitud no sha atés degudament.

No obstant això, i amb caràcter general, sinforma tots els usuaris que en el cas daportar dades personals podran exercir els drets daccés, rectificació, supressió (dret a loblit), limitació, portabilitat, oposició i decisió individual automatitzada dirigint-se per escrit al Registre dEntrada a:

 

Oficina dInformació i Atenció al Consumidor [EB1] 
Pl. Jovellar, 22

12500 Vinaròs

Tel: 964407700


 [EB1]Comentari per al client: una mica més amunt, en aquest document, parleu també de l’Oficina de Informació i Atenció Ciutadana. Si es tracta de la mateixa oficina, ho hauríeu d’unificar per evitar confusions.