Skip to main content

Casa Sendra

Casa Sendra

Modernista, segle XX

Situada a la Plaça Jovellar, es tracta d’un edifici residencial d’estil modernista valencià construït per J. Ribera el 1912 a instàncies de l’industrial J. Sendra Bonet, propietari d’una foneria de ferro.

Presenta un color blanc trencat combinat amb ocre i consta de planta baixa i tres alçades. La decoració de la façana s’articula mitjançant manises posades en fileres verticals, acompanyades d’aplacats, motlures en forma de claus musicals, plafons heràldics sobre llindes i balcons, i baranes amb motius de poms de flors. Tot endreçat amb la cuidada ornamentació vegetal de la façana per a donar com a resultat una edificació d’extraordinària bellesa.