Skip to main content

Casa Giner

Casa Giner

Modernista, segle XX

Construït el 1914 i situat al carrer Major, aquest edifici modernista valencià presenta una façana elegant, exuberant i colorista que el converteix en un dels millors reflexos de la idiosincràsia burgesa i liberal de Vinaròs del primer quart del segle XX.

L’edifici consta de tres plantes, inclosa la planta baixa, destinada a l’activitat comercial, mentre que les superiors es destinen a l’ús residencial. L’element que més crida l’atenció és el seu mirador a la cantonada el·líptica que dona a la plaça Parroquial, format per una torre semiexempta de base el·líptica culminada inicialment amb una cúpula de teulada metàl·lica sense tambor, avui desapareguda.

El mirador, acabat en fusta, defineix l’eix principal de l’edifici. De fet, davall es troba la porta d’accés principal. Les inicials de l’amo de la casa figuren damunt d’aquesta porta, aguantades per dos àngels, i el seu nom complet apareix en una vidriera. Així mateix, destaquen la decoració d’estuc de la façana, els bells detalls florals dels balcons de ferro fos i la cornisa que separa el parament i serveix com a línia d’arrancada de l’ampit de coberta.