Skip to main content

El medi natural a Vinaròs

Medio natural

 

El medi natural de Vinaròs s’ha anat transformant amb el pas del temps. De manera que la vegetació natural dels boscos mediterranis, amb els seus carrascars, rouredes i pinars, s’ha adaptat a la introducció de cultius agrícoles com l’olivera, l’ametler, el taronger i la vinya, que avui s’observen passejant pels camps del terme municipal.

De la vegetació natural prèvia a la transformació agrícola queden alguns exemplars als marges del riu Cervol o al barranc d’Aiguadoliva. Per aquest últim discorre una ruta que es pot enllaçar amb el sender de la Redona de l’Ermita al Paratge Natural de la Serra del Puig i visitar, de passada, el santuari de la Misericòrdia, un lloc privilegiat per observar el paisatge d’una àmplia franja del territori. 

Aquesta transformació del medi natural no hagués sigut possible sense el desenvolupament paral·lel de tècniques de construcció de pedra seca que, sense morter ni argamassa i aprofitant la pedra extreta en la neteja de les terres de cultiu, feia possible la construcció de casetes agrícoles, camins o assagadors i parets que anivellaven o delimitaven les propietats. N’hi ha diversos exemples en totes les rutes, però sobretot al sender de la Redona de l’Ermita.

El paisatge més productiu es construeix a partir de la islamització i la creació de les alqueries morisques, origen de multitud de poblacions com ara Vinaròs. D’aquesta època encara es conserva l’estructura base, formada per una petita edificació amb un pou i una bassa d’emmagatzematge d’aigua per al reg.

Quan passegem per la senda que voreja el Jardí de Sòl de Riu, a pocs metres de la costa, trobarem les sénies, terme amb què es denomina, a Vinaròs, aquestes alqueries. Al Jardí de Sòl de Riu descobrirem a més a més un espai natural únic amb peculiars penya-segats, flora i fauna.

Per últim, cal destacar les petites zones humides i els particular ecosistemes que es troben a les desembocadures del riu de la Sénia i d’Aiguadoliva, i als barrancs de la costa nord com el de la Barbiguera.