Skip to main content

Seitons i anxoves en conserva

Històricament, el de Vinaròs ha estat un dels ports espanyols amb major nombre de captures de peix blau, especialment de seitons i sardines. Per això, la ciutat alberga una llarga tradició d’indústries conserveres que perduren en l’actualitat. Els seitons i/o anxoves en conserva són uns dels productes més consumits al nostre país i quin lloc millor que Vinaròs per tastar-los.